Strategiska beslut bör göras tidigt

Möjligheten att påverka och förändra är störst i början av ett projekt, dvs. under inledande planering/programmering och projektering. Det är då som kostnaderna för förändringar är som lägst, för att sedan stiga i takt med att verksamhetens möjlighet till påverkan avtar och projektets detaljplanering/byggande startar. Ju längre fram i byggprocessen vi kommer, desto större blir kostnaden i takt med att fler professioner inom organisationen involveras. I ett sent läge får även mindre ändringar stora konsekvenser för både utförande och kostnader.