Byggprocessen

En strukturerad metod för att anskaffa lokaler med rätt funktion och kvalitet till rätt pris

1
Behovsanalys

Analys och utredning

Verksamhetsbeskrivning

Stoppljus 1

2
Program/Förslag

Funktionsplanering

Upphandla konsulter

Förslagshandling

Stoppljus 2

3
Produktion

Projektering

Upphandling

Stoppljus 3

Byggande

4
Förvaltning

Idrifttagning

Överlämning hyresgäst

Projektuppföljning

Förvaltning tar vid

De tre stoppljusen visar viktiga beslutstillfällen i processen. Byggprocessen fortsätter först när grönt ljus ges.

Tänk till tidigt! Möjligheten att påverka och förändra är störst i början av ett projekt.