Tillbaka

Att medverka i ett lokalförsörjningsprojekt

Många av aktörerna deltar kanske för första gången i sin anställning i denna form av byggprocess.
En förutsättning för att tillskapa de lokaler som uppfyller brukarnas krav är säkerställandet av god samverkan mellan deltagande aktörer.

Funktionella lokaler är en viktig delresurs föra att vården ska fungera effektivt och läkande. Lokalmiljön och utrymmesstandarden är väsentlig för patientens tillfrisknande lika väl som för vårdpersonalens trivsel och arbetsförmåga.

Här kan du läsa mer om vilka aktörer som är vanliga inom byggprocessen.

Att vara med ska vara stimulerande

Byggprocessen definieras som de sammantagna aktiviteter som ska genomföras för att tillskapa eller förändra en byggnads utrymmen efter verksamhetens utveckling.Eftersom många aktörer med olika profession involveras i denna förändring är det nödvändigt att ordning och reda med krav på kvalitet och effektivitet, kan garanteras i byggprocessen.
Organisation och samverkan måste skapa engagemang och förmåga hos deltagare i processen att kunna bidra med sitt allra bästa kunnande.

Det ska vara en stimulerande utmaning att få medverka i just detta projektet.

Arbete i projektgrupp

Du som ingår och fått möjlighet att delta i någon av byggprocessens arbetsgrupper eller projektgrupp har ett ansvar och stora möjligheter.

Du är utvald för att just du har en nödvändig och specifik kompetens för att just detta byggprojekt ska bli framgångsrikt och skapa de lokaler som så många har förväntan på.

Det förväntas att du tar tillvara denna möjlighet och skyldighet genom att finnas med på gruppernas träffar och bevakar och deltar med din roll.

Arbetet i en projektgrupp kännetecknas av ”allt är min fråga och högt till tak”. D.v.s. man har rätt att ställa frågor där man förväntar att andra kan ge svar. Projektgruppen och arbetsgruppen har gemensamt ansvar för sitt resultat.

Läs mer om framgångsfaktorerna i ett projekt