Tillbaka

Behovsanalysskedet – IT, utrustning och konst

IT, utrustning

Text under bearbetning…

Konst

  1. Förutsättning för planering av konst innebär att Bild & form får information om påbörjade arbeten med VBL:er (Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring)
  2. Fastighetsförvaltare informerar Bild & form om vilka planer som är på gång och när arbetet planeras att starta upp.
  3. Fastighetsförvaltare sammankallar Bild & form handläggare till genomgång av VBL och konst. Behov och visioner diskuteras och ringas in (kalkyl 1).