Tillbaka

Förvaltningsskedet – IT, utrustning och konst

IT, utrustning

Text under bearbetning…

Konst

  1. Byggprojektledaren, konstprojektledaren och konstnär/konstnärerna samordnar en etableringsplan som är sammanstämd med byggplatsansvarig.
  2. Konstnär och konst kommer på plats enligt plan. Vid lagringsbehov kontakta byggplatsledaren.
  3. Konstprojektledaren är med under hela installeringen av konsten.
  4. Här kommer även Bild & form handläggarna in med löskonstinstallering.
  5. Under installering och efter att den beställda konsten är på plats ska den fotograferas och besiktigas.
  6. Vilka som genomför besiktningen ska planeras på förhand.
  7. Vid eventuella brister ska konstnären åtgärda dessa.
  8. Bild & form Dalarna registrerar alla konstverk i konstdatabas File Maker.