Tillbaka

Produktionsskedet – IT, utrustning och konst

IT, utrustning

Text under bearbetning…

Konst

 1. Konstprojektledare håller kontakt med konstnären/konstnärerna och följer upp produktionen av konsten.
 2. Konstprojektledare ser till att plats för konst visas i påbörjad projekteringshandling. Här ska inget annat på plats, så som kontakter, brandvarnare, klockor etc., utan att rådgöra med arkitekt och konstprojektledare
 3. Konstprojektledare svarar på frågor och bistår med kompletterande information.
 4. Byggprojektledaren och konstprojektledaren har under sitt ansvar att se till att gränsdragningen mellan konstprojektet och byggprojektet är tydlig.
 5. Byggprojektledaren förser konstprojektledaren med nödvändig information.
 6. Konst som behöver el eller belysning ska tydliggöras innan bygghandling.
 7. När ska olika byggmoment in/ske?
 8. Vad sker för övrigt i lokalerna under samma tid?
 9. Går konstverket in i byggnaden när tex. dörrar är på plats?
 10. Vem ska stå för kostnad för ev. byggnadsställning?
 11. Konstnären har med sig eller köper in från, närvarande snickare/ tekniker, för att spika och borra i väggar och tak. Det får inte konstnären själv göra.
 12. Konstnären innehar ID 06 kort för att få vara på byggplatsen.
 13. Byggprojektledare kallar in till platsbesök på bygget. Närvarande ska vara, konstprojektledare, konstnär, arkitekt, verksamhetsansvarig och byggplatschef för genomgång av byggplatsen.
 14. Brukarens inflyttning och driftsättning planeras och samordnas så att störningar undviks.