Skede 4 – Förvaltning

Dokument

Vid idrifttagning ska ett tillfredsställande övertagande av byggobjektet för förvaltning samt överlämnande av lokalerna till brukarna garanteras. En stor del av de ingående aktiviteterna i projektavslutsfasen handlar om informationsleveranser.  Bland annat ska drift- och skötselinstruktioner, relationshandlingar och garantihandlingar presenteras.

Dokument och handlingar i detta skede

Visa mer
Dölj

Drift- och skötselinstruktioner

Drift omfattar åtgärder för att hålla en fastighet, installation e.d. i funktion. Skötsel omfattar justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.

Visa mer
Dölj

En stor del av de ingående aktiviteterna i projektavslutsfasen handlar om informationsleveranser. Informationen består exempelvis av relationshandlingar för de ingående disciplinerna, men också av annan viktig förvaltningsdokumentation. Förvaltningsdokumentationen, eller den tekniska dokumentationen som den ofta kallas, innefattar drift- och underhållsinstruktioner, skötselanvisningar, injusteringsprotokoll och mycket annat.

Visa mer
Dölj

Husguide

Husguiden är en beskrivning ”huset” och vägledning för hyresgästen om hur lokalerna bäst nyttjas.

Visa mer
Dölj

Exempel på innehåll kan vara: Parkeringsinformation, felanmälan och service, tillgänglighet, hissar, brandskydd, utrymning, larm, el, belysning, rumsklimat, energi och miljö.

Visa mer
Dölj

Projektkalkyl 4

I projektkalkyl 4 redovisas projektets utgifter, dvs. en efterkalkyl kring hur projektet utvecklats ekonomiskt

Visa mer
Dölj
Visa mer
Dölj

Relationshandlingar

Relationshandlingar är dokument som beskriver det verkliga utförandet av ett byggnadsverk.

Visa mer
Dölj

Relationshandlingar är en förutsättning i förvaltningsskedet men också för lokalförändringar i framtiden.

Visa mer
Dölj

Hyreskalkyl/kontrakt

På samma sätt som investeringskalkylen, dvs. ett successivt framtagande via processen samtliga skeden, tas också en hyreskalkyler fram.

Visa mer
Dölj

Den kalkyl som ligger till ligger till grund för det hyreskontrakt som utväxlas med hyresgästen i samband med att lokalerna tas i bruk är vanligen baserad på anbud och igångsättningsbeslut.

Vad händer nu?

Har utrustning och inredning levererats, vad händer härnäst?