Skede 4

Om Förvaltningsskedet

Efter genomfört projekt lämnas lokalerna över och övergår i förvaltning. Fastighetsförvaltning innebär att över tid omvandla lokalresurser till verksamhetsnytta, dvs. lokaler som stödjer hyresgästens versamhet. Fastighetsförvaltaren är införstådd med sin roll i övertagandet av förvaltningsansvar och annat. Ansvarig fastighetsförvaltare är Regionfastigheters kontaktperson och den som regelbundet samråder med hyresgästerna vid bland annat regelbundna hyresgästråd, då bl.a. lokalfrågor, inre miljö och fastighetsanknuten service diskuteras.

Läs mer

 

Vi som medverkar i detta skede

Nedan är de aktörer som har central betydelse för Förvaltningsskedet.

Byggprojektledare

Byggprojektledaren lämnar över projektet till ansvarig förvaltare. Projektledaren samordnar och genomför också en avslutande erfarenhetsmöte i syfte att följa upp projektets mål, diskutera och dokumentera deltagarnas erfarenheter från projektet samt att föreslå förbättringar inför kommande projekt.

Driftoperatör

I samband med att lokalerna/fastigheten tas i drift efter ett projekt sker flera aktiviteter; fortsatt intrimning av installationerna och genomgång av drift­ och skötselinstruktioner samt  objektspecifik utbildning av driftpersonal.

Fastighetsförvaltare

Förvaltaren övertar i och med godkänd slutbesiktning ansvaret för lokalerna. Förvaltarens roll är att tillse att driftsättning och överlämning till hyresgäst sker på ett smidigt sätt. Vem som utsetts till vicevärd och/eller driftoperatör och hur lokalerna på bästa sätt kan stödja hyresgästen är exempel på information

Verksamhetschef

Medverkar i uppföljningsmöte och rapporterar erfarenheter och förbättringsområden från projektet.

Medverkande berättar

Byggprocessen aktörer vårdpersonal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mats Johansson, Fastighetsförvaltare

Vad händer nu?

Vilka är de avslutande handlingarna under en byggprocess?