SKEDE 4

IT, utrustning, inredning och konst

Utrustningsplaneraren ser till att utrustning och inredning levererats enligt beställning och att funktionen blir den planerade.

Konstprojektledare leder en förankringsprocess vid planering av inflyttning. När hyresgästen sedan flyttar in säkerställer denne att konsten är korrekt enligt plan.

Utöver beställd konst får alla byggprojekt ”löskonst” från Regionens egna konstsamling.

Läs mer

Vi som medverkar i detta skede

Medverkar i uppföljningsmöte och rapporterar erfarenheter och förbättringsområden från projektet.

IT-samordnare

MT-samordnare

Utrustningsplanerare

Medverkar i uppföljningsmöte och rapporterar erfarenheter och förbättringsområden från projektet.

Bild & form handläggare

Medverkar i uppföljningsmöte och rapporterar erfarenheter och förbättringsområden från projektet.

Konstprojektledare