SKEDE 3

IT, utrustning, inredning och konst

Under Produktionsskedet upphandlas, beställs och produceras utrustning, it, inredning samt fast och lös konst enligt det fastställda programmet. I detta skede blir samordningen kritisk. Framförallt det som har byggnadspåverkan och eventuellt ska byggas in måste vara känt, finnas på plats och i rätt tid.

Läs mer

 

Vi som medverkar i detta skede

IT-samordnare

MT-samordnare

Utrustningsplanerare

Bild & form handläggare

Handläggarens roll övertas av Konstprojektledare när projektering är igångsatt.

Konstprojektledare

Konstprojektledare har att …

Vad händer härnäst?

Vad krävs för att stoppljuset vid beslutstillfället ska visa grönt?