Skede 3

Om Produktionsskedet

I produktionsskedet samordnar projektledaren tillsammans med anlitade konsulter verksamhetens och fastighetsägarens krav med villkor och regler från samhällets sida, till handlingar och beskrivningar som byggsektorns entreprenörer och leverantörer kan hantera och verkställa i projektet.

Nya aktörer i form av entreprenörer, underentreprenörer, hantverkare och andra yrkesarbetare kommer in i projektet. Det är då angeläget att även nytillkomna blir informerade om och kan ta till sig projektmålen.

Läs mer

 

Vi som medverkar i detta skede

Nedan är de aktörer som har central betydelse för Produktionsskedet.

Externa konsulter

Konsulter upprättar enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, dvs. de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt.

Entreprenörer

Byggskedet eller produktframtagningsskedet innebär att valda entreprenörer ska omsätta program och krav till verkligt objekt.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden har enligt gällande arbetsordning att besluta om byggstart. Nämnden har delegerat till Fastighetschefen att fatta igångsättningsbeslut för projekt upp till en viss beloppsgräns.

Fastighetschef

Fastighetschefen är vanligen den beslutsfattare som är behörig enligt gällande delegationsordning att ta beslut om att anlita entreprenörer och besluta om igångsättning av projekt.

Byggprojektledare

Byggprojektledaren ansvarar för bl.a. val av entreprenadform, sammanställning av erforderligt beslutsunderlag för upphandling, ekonomiskt utfall av projektet, tidplan samt att uppföljning görs med berörda parter

Installationsstrateg

Som installationsstrateg är arbetsuppgiften att ansvara för att framtagna tekniska kravspecifikationer följer riktlinjer och krav på robusthet och säkerhet. Du ser till att dessa följs upp under upphandling och produktion samt i samband med implementering av system/komponenter/produkter.

Medverkande berättar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Martin Ullgren, Byggprojektledare

Vad händer nu?

Vilka handlingar behövs under produktionsskedet?