SKEDE 2

IT, utrustning, inredning och konst

I program- och förslagsskedet är möjligheterna att påverka maximala. Programarbetet syftar till att en lösningsneutral beskrivning av krav och egenskaper hos stöd och utrustning som ska användas för verksamheten.

Regionens konstsamlingar och de konstnärliga miljögestaltningarna har både kulturella och ekonomiska värden. Konstprojektledare skriver intentionsbeskrivning för konstnärlig gestaltning. Konstrådsgrupp etableras vid behov för bedömning av konstens karraktär för tilltänkt projekt.

Läs mer

Vi som medverkar i detta skede

I detta skede samverkar konsthandläggare, arkitekt och konstnärlig rådgivare.

IT-samordnare

IT-samordnaren koordinerar beslut om inköp, förvaltning och vård av IT-stöd.

MT-samordnare

Utrustningsplanerare

Bild & form handläggare

Handläggaren koordinerar beslut om inköp, förvaltning och vård av regionens konst. I samband med miljögestaltning samråder handläggare ofta med arkitekt och konstnärlig rådgivare.

Vad händer nu?

Vad krävs för att stoppljuset vid beslutstillfället ska visa grönt?